Årsmøte 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Lillehammer Frisbee onsdag 9. februar kl. 19.00.

Som følge av nåværende restriksjoner har styret besluttet å planlegge for et digitalt årsmøte. Det vil komme mer informasjon om hvilken tjeneste vi velger å bruke, men mest sannsynlig blir dette Google Meet eller Microsoft Teams. Vi vil se på mulighetene til å avholde et fysisk årsmøtet hvis situasjonen endrer seg.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 9. februar kl. 12.00 via dette påmeldingsskjemaet.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes til styret senest 26. januar til lillehammerfrisbee@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal (s. 2) brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på lillehammerfrisbee.no. Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lillehammer Frisbee i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lillehammer Frisbee. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Kjetil Sagdalen kontaktes:
+47 976 08 097, kjetil.sagdalen@gmail.com / lillehammerfrisbee@gmail.com

Velkommen til årsmøte!