Lillehammer Frisbee ble stiftet i desember 2012 av Eli Storengen og Ragnhild Gryt.

Etter å ha vært aktive spillere i noen år for andre klubber, mente de det var på tide at Lillehammer fikk sin egen klubb. I en by med hele fire tilgjengelige baner, så man behovet for å ha en lokal klubb for å kunne rekruttere nye spillere og organisere aktiviteten på de lokale banene. Samtidig fikk man muligheten til å representere sin hjemplass i nasjonale turneringer.

Lillehammer Frisbee oppfordrer alle lokale til å ta kontakt for å bli en del av en spennende og sosial idrett. Vi har medlemmer på alle nivåer og alle alderstrinn!

Er du interessert i å bli medlem? Trykk her!

Følg med på denne hjemmesiden og vår Facebook-side for oppdateringer rundt aktiviteter og arrangementer, og bli gjerne med på en prøverunde!

Styreleder: Ragnhild Gryt
Nestleder: Kjetil Sagdalen
Styremedlem: Jens Anders Eriksen
Styremedlem: Magne Nordlien
Styremedlem: Mats Bergmo Bjørnsletten
Varamedlem: Kristian Gryt
Varamedlem: Håvard Musdalslien

For å kunne delta i organisert aktivitet som konkurranser og turneringer i regi av forbundet NAIF (Norges Amerikanske Idretters Forbund), må det betales lisens (gjelder ikke onsdagsgolfen). For disksport er dette kr. 200,-. I lisensen ligger det en forsikringsordning for skader som oppstår når man deltar i aktivitet organisert av NAIF, dens medlemsklubber eller samarbeidspartnere sanksjonert av forbundet. Det er hver enkelt klubb sitt ansvar å registrere sine utøvere med riktig lisens – og hver enkelt utøvers ansvar å betale lisensen. Lisens må være betalt før man kan delta i serie, mesterskap, NM eller andre arrangementer i regi av forbundet. Lisenskontroll blir gjennomført før arrangementer for de ulike idrettene.

Ta kontakt med oss, dersom du har spørsmål om lisens og/eller medlemskap.

Her finner du:

Saksliste til årsmøtet 2017
Årsberetning Lillehammer Frisbee 2017
Årsregnskap 2017
Budsjett 2018

Saksliste til årsmøtet 2016
Årsberetning Lillehammer Frisbee 2016
Årsregnskap 2016
Budsjett 2017

Årsberetning Lillehammer Frisbee 2015
Årsregnskap 2015
Budsjett Lillehammer Frisbee 2016

Her finner du:

Styremøtereferat 22.august 2017

Styremøtereferat 19.juni 2017

Alle medlemmer er automatisk forsikret gjennom klubbforsikring. Forsikringen gjelder all frisbee-relatert aktivitet.