Bli medlem

Lillehammer Frisbee har som mål å skape et sosialt felleskap rundt diskgolf med forskjellige utflukter og arrangementer. Vi har medlemmer på alle alderstrinn og nivåer!

Som medlem i Lillehammer Frisbee får du:

  • En klubbdisk i velkomstgave* (les under)
  • Rabatt på all diskgolf-relatert utstyr hos Lillehammer Sport
  • Forsikring som omfatter all diskgolf-relatert aktivitet
  • Muligheten til å være med på klubbturer og andre klubbarrangementer
  • Muligheten til å delta i PDGA-konkurranser
  • Tilgang til en eksklusiv Facebook-gruppe
  • Nye bekjentskaper i et imøtekommende og sosialt miljø

  • Ordinære medlemmer: 250 kr
  • Juniorer (t.o.m 18 år): 150 kr

Du trenger kun å registrere deg ved førstegangs innmelding.
Medlemskapet gjelder pr. kalenderår.

Alle medlemmer må i tillegg betale en grunnlisens (fra NAIF) på 100 kr. Dette trer i kraft fra 1. juni 2022. Se avsnitt om Lisens og forsikring for mer informasjon.

Kun førstegangsmedlemmer får klubbdisk i velkomstgave. Klubbdisk må hentes på onsdagsgolfen i sommerhalvåret. Du må gi oss beskjed på forhånd via e-post.

Har du ikke mulighet til å hente klubbdisken? Fortvil ikke – ta kontakt med oss på e-post, så finner vi ut en løsning.

Utmeldte medlemmer har ikke rett på medlemsdisk.

Alle personer som er medlem av en klubb, må betale en grunnlisens på 100 kr. Dette trer i kraft fra 1. juni 2022. Denne er obligatorisk for å kunne delta på klubbarrangementer, som f.eks. treningsrunder, ukesgolfer og lokale turneringer. Vi vil gi beskjed til samtlige medlemmer når endringen trer i kraft.

For å kunne delta i konkurranser og turneringer i regi av NAIF (NC og NM), må man innløse en konkurranselisens. For disksport er dette 250 kr i 2022. I lisensen ligger det en forsikringsordning for skader som oppstår når man deltar i aktivitet organisert av NAIF, dens medlemsklubber eller samarbeidspartnere sanksjonert av forbundet.

Det er hver enkelt klubb sitt ansvar å registrere sine utøvere med riktig lisens – og hver enkelt utøvers ansvar å betale lisensen. Lisenskontroll blir gjennomført før arrangementer.

Se nettsidene til Norges Amerikanske Idretters Forbund for mer informasjon.

Ta kontakt med oss i god tid, dersom du trenger en konkurranselisens.

Vi har også en forsikring som dekker medlemmer ved  hendelser i forbindelse med frisbee. trykk på forsikringer ved siden av bilde.