Alle medlemmer er automatisk forsikret gjennom klubbforsikring. Forsikringen gjelder all frisbee-relatert aktivitet.

 

Mer info kommer..