Utlån av disker

Se BUA Lillehammer for utlån av disker.

Under «Type» anbefaler vi å velge en «Midrange».