VIKTIG: Medlemskontingent og endringer i 2022

Viktig lesning for alle medlemmer av Lillehammer Frisbee.

Det er ikke lenge til faktura for årets medlemskontingent sendes ut. Den ligger på 250 kr for ordinære medlemmer, og 150 kr for juniorer, som stemt frem på fjorårets årsmøte.

Det nye året bringer med seg en rekke endringer i sporten, som bestemt av Norges Amerikanske Idretters Forbund og deres medlemsklubber. Det er viktig at alle leser informasjonen under.

Nytt av året:

  • Alle personer som er medlem av en klubb, må betale en grunnlisens på 100 kr. Dette trer i kraft fra 1. juni 2022. Denne er obligatorisk for å kunne delta på klubbarrangementer, som f.eks. flexrunder, ukesgolfer og lokale turneringer. Mer informasjon vil komme senere i sesongen.
  • Hvis man skal delta på Norgescup eller NM, må man ha en utvidet lisens (250 kr). Man må også være medlem av PDGA og ha bestått PDGA Certified Rules Official Exam: https://www.pdga.com/rules/exam. Testen koster 10 amerikanske dollar og sertifiseringen er gyldig i 3 år.
  • Merk at du også må betale den utvidede lisensen hvis du skal delta i en lokal tour med «Pro tour»- status. En tour fra hver av landets 5 regioner får denne statusen. Søknadsfristen for tourene er 1. mars, så man vil mest sannsynlig vite hvilke tourer som er inkludert i denne ordningen kort tid etter.

Mer informasjon om lisens finner du her: https://amerikanskeidretter.no/…/lisens-og-forsikring/. Du finner også informasjon her: https://www.lillehammerfrisbee.no/om-oss/bli-medlem/.

Har du noen spørsmål? Send oss en melding her på Facebook eller send en e-post til lillehammerfrisbee@gmail.com.