Bag tag

Bag tag er en frivillig og uhøytidelig konkurranse for alle klubbens medlemmer. Både eksisterende og nye medlemmer mottar en bag tag. 

Bag tag er et merke som festes på bagen, og som har et unikt nummer. Formålet er å tilegne seg et lavest mulig nummer på sin tag.

Reglene er som følger:

  • Alle betalende medlemmer som møter opp på Skogen Diskgolfbane til onsdagsgolf kan motta bag tag.
  • Om en melder seg ut av klubben så må bag tagen leveres tilbake. Det samme gjelder om du flytter, og ikke lenger vil være aktiv i vårt område. Ta kontakt ved spørsmål. 
  • En spiller kan utfordre en annen spiller med en tag med et lavere nummer. Dersom den utfordrede spilleren taper runden, bytter spillerne bag tag. Dersom runden ender uavgjort, beholdes bag tagene.
  • Du må ta imot enhver utfordring om tagen din.
  • Man kan ikke utfordre samme tag to ganger på rad.
  • Tagen skal alltid være synlig på sekken/baggen når du er ute og spiller.
  • Kun to spillere kan spille om en tag i samme runde.
  • Man kan utfordres på hvilken som helst bane.
  • En utfordring varer en runde på banen, med mindre annet er avtalt på forhånd.
  • Avbryter man runden taper man utfordringen.

Har du mistet tagen din?

Da må du sende en e-post til lillehammerfrisbee@gmail.com. Dette tallet vil da være ute av konkurransen. Du kan kjøpe en ny tag for 100 kr, og du vil motta det høyeste tallet som er tilgjengelig.