Innkalling til årsmøte 2024

Postet av Lillehammer Frisbee den 4. Jan 2024


Styret innkaller herved til årsmøte i Lillehammer Frisbee.

Årsmøtet avholdes onsdag 14. februar kl. 19.00 i gymsalen til Lillehammer videregående skole, avd. Nord (tidligere Vargstad videregående skole). Om du ikke kan delta fysisk, men ønsker å delta digitalt, må du gi oss beskjed i god tid på forhånd via e-post. Det blir servert gratis pizza til alle deltagere.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 14. februar kl. 12.00 via dette påmeldingsskjemaet. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå problemer under årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes til styret senest 31. januar til lillehammerfrisbee@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal (s. 2) brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest én uke før årsmøtet på lillehammerfrisbee.no/next/p/71733/dokumenter.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lillehammer Frisbee i minst én måned, fylle minst 15 år i 2024, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lillehammer Frisbee (betalt medlemskontingent for 2024). Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Mats Bergmo Bjørnsletten kontaktes på +47 932 95 806, lillehammerfrisbee@gmail.com

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Lillehammer Frisbee


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.